Billedserier
Hent Adobe Flash player
Tilblivelse af ca. 150 m stiforsøg
Stiforsøg fra Barrendsvej og ca. 150 m ind på hovedstien
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Historien bag Grundejerforeningen Vejlby Strand


Murermester Oswald A. Knudsen, Segelckesvej 5, 2000 København F og gårdejer M. Villiam Nielsen, Påkjær, Vejlby, 7620 Lemvig, som var ejere af de ubebyggede arealer
Matr. nr. 67 g, 67 i, 67 k, 68 a, 70 a og 70 ab, alle i Harboøre's sogns sydlige del, der blev udarbejdet en omfattende deklaration d. 11. september 1974, som efterfølgende blev tinglyst på samtlige ovennævnte arealer. I deklarationen blev det bl.a. bestemt, at alle fremtidige grundejere af arealerne skulle være medlem af en grundejerforening.
Med baggrund i deklarationen blev der indkaldt til konstituerende generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vejlby Strand” d. 21. juli 1976 kl. 14.00 på Industrihotellet, Vasen, i Lemvig med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Redegørelse af baggrunden for, samt formålet med Grundejerforeningen ”Vejlby Strand”.
Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen.
Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Kontingentet blev fastsat til kr. 30,- for 1976 for hver selvstændigt udstykket parcel.
Grundejerforeningen har i dag et medlemstal på 415.
Seneste nyt
17.1.17
Agandaen til bestyrelsesmødet hos Kaj i Vejle
Hej alle

Hermed agendaen til det kommende bestyrelsesmøde...
Kalender
28.1.17
Bestyrelsesmøde hos Kaj i Vejle
Hermed agendaen
18.3.17
Bestyrelsesmøde hos Ellen i Hjerm
Agenda kommer senere
12.5.17
Oprydningsdag i grundejerforeningen
Vi mødes ved postkassehuset kl. 10.00

Mvh Carsten
Log-ind
Grundejerforening Vejlby Strand  |   Neerlandiavej 272, Vejlby  |   7673  Vejlby  |   9786 5286  |   info@vejlbystrand.dk