Billedserier
Hent Adobe Flash player
Stemningsbilleder Vejlby Strand
Vejlby Strand 2019
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Historien - Vejlby Strand


Historien Vejlby Strand

Murermester Oswald A. Knudsen, Segelckesvej 5, 2000 København F og gårdejer M. Villiam Nielsen, Påkjær, Vejlby, 7620 Lemvig, som var ejere af de ubebyggede arealer
Matr. nr. 67 g, 67 i, 67 k, 68 a, 70 a og 70 ab, alle i Harboøre's sogns sydlige del, der blev udarbejdet en omfattende deklaration d. 11. september 1974, som efterfølgende blev tinglyst på samtlige ovennævnte arealer. I deklarationen blev det bl.a. bestemt, at alle fremtidige grundejere af arealerne skulle være medlem af en grundejerforening. 
Med baggrund i deklarationen blev der indkaldt til konstituerende generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vejlby Strand” d. 21. juli 1976 kl. 14.00 på Industrihotellet, Vasen, i Lemvig med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Redegørelse af baggrunden for, samt formålet med Grundejerforeningen ”Vejlby Strand”.
Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen.
Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Kontingentet blev fastsat til kr. 30,- for 1976 for hver selvstændigt udstykket parcel.
Grundejerforeningen har i dag et medlemstal på 415.
Seneste nyt
17.1.21
VIGTIGT - Støtteforeningen til købmanden i Vejlby
Her under, vedlagt, finder du oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at støtte......
17.1.21
Referat fra seneste bestyrelsesmøde 14 Januar 2021
Her finder du, vedlagt, referat fra afholdt bestyrelsesmøde 14. Januar 2021.
7.1.21
NYT ! - tilbud om hurtigt fiberbredbånd samt TV-pakke til dit sommerhus
I forlængelse af den anden nyhed fra Langertech, her er linket til tilmelding.

Mvh

Bestyrelsen
Grundejerforening Vejlby Strand  |   Neerlandiavej 272, Vejlby  |   7673  Vejlby  |   9786 5286  |   info@vejlbystrand.dk