Billedserier
Hent Adobe Flash player
Stemningsbilleder Vejlby Strand
Vejlby Strand 2019
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Høringsbrev til Grundejerforeningen Vejlby Strand ang. forslag til Lokalplan nr. 188 - Vejlby Klit 137 Lokalplan nr. 188

16. oktober 2019
Lemvig Kommunalbestyrelse har på sit møde den 26. juni og 7. oktober 2019 godkendt nedenstående planer til udsendelse i offentlig høring:

§ Forslag til Lokalplan nr. 188

Lokalplanen udlægger ejendommen Vejlby Klit 137 til brug for sommerhus. Ejendommen har tidligere været benyttet til cafeteria og svømmehal.

Mindretalsudtalelse
Lokalplanforslaget udsendes med en mindretalsudtalelse.
Arne Noe (SF): Der skal udarbejdes et plangrundlag i respekt for den udstykningsplan, der er gældende i det omkringliggende lokalplanområde.

Retsvirkninger
Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold.

Her finder du/I planerne
Forslaget til Lokalplan nr. 188 kan finde på kommunens hjemmeside www.lemvig.dk under Politik/Høringer og Afgørelser. har også mulighed for at læse en trykt udgave af planerne hos Teknik & Miljø på Lemvig Rådhus.

Høringsperiode
Ovennævnte forslag er fremlagt i offentlig høring i perioden 8. oktober til 5. november 2019.
Eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal sendes via mail til teknik@lemvig.dk eller som fysisk post til Lemvig Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig.
De skal være Kommunen i hænde senest den 5. november 2019 kl. 15.00


Tilknyttet fil:    Lokalplan 188 (2548 Kb)
Seneste nyt
6.7.20
Nyhedsbrev Juli 2020
Her finder du nyhedsbrev fra Juli måned 2020.
1.5.20
Dagsorden - bilag til generalforsamlingen 2020
Dagsorden
1.5.20
Budget 2021 - bilag til genertalforsamlingen 2020
Vedlagt Budget 2021
Grundejerforening Vejlby Strand  |   Neerlandiavej 272, Vejlby  |   7673  Vejlby  |   9786 5286  |   info@vejlbystrand.dk